เนื้อสาร หมายถึง สิ่งที่เป็นสมบัติทุกส่วนของสาร  สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า 

การจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์เป็น วิธีที่นิยมใช้กันมาก  เนื่องจากสามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสารได้มากกว่าวิธีอื่น ๆ โดยตามเกณฑ์นี้จะจำแนกออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ  2  กลุ่ม  คือ
1.   
สารเนื้อเดียว  หมายถึง สารที่มีองค์ประกอบชนิดเดียวหรือหลายชนิดผสมกันอยู่อย่างกลมกลืน  มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันตลอด   อาจมีหลายสถานะที่แสดงสมบัติเหมือนกันทุกประการ  แบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ

1.1. สารบริสุทธิ์  คือ  สารเนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวมีสมบัติเหมือนกัน ได้แก่  ธาตุและสารประกอบ  มีสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีคงที่
(1) ธาตุ  หมายถึง  สารบริสุทธิ์เนื้อเดียวที่ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียว ไม่สามารถแยกหรือสลายออกเป็นสารอื่นได้  เช่น  เงิน  ทอง  เหล็ก  คาร์บอน  ออกซิเจน  ไฮโดรเจน  เป็นต้น ธาตุ แบ่งได้  3 กลุ่ม คือ  ธาตุโลหะ  ธาตุอโลหะ  ธาตุกึ่งโลหะ

(2) สารประกอบ หมายถึง  สารบริสุทธิ์เนื้อเดียวที่เกิดจากการรวมตัวกันของธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป  มีสมบัติเฉพาะตัวและแตกต่างไปจากธาตุเดิม  อัตราส่วนของการรวมกันของธาตุจะคงที่เสมอ

1.2. สารละลาย  หมายถึง  สารเนื้อเดียวที่เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกันโดยอัตราส่วนของการผสมไม่คงที่และสารที่เกิดขึ้นจาก การผสมนี้จะแสดงสมบัติที่ต่างไปจากสารเดิม  เช่น  เงินเหรียญ  น้ำเชื่อม  น้ำเกลือ  เป็นต้น

 2.  สารเนื้อผสม  หมายถึง สารที่มองเห็นด้วยตาเปล่าไม่เป็นเนื้อเดียวกันตลอดทุกส่วน  สารที่เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดมารวมกัน โดยมีอัตราส่วนที่ไม่แน่นอน อาจเป็นสารที่อยู่ในสถานะเดียวกันหรือต่างสถานะมารวมกัน ได้สารเนื้อผสม เช่น พริกกับเกลือ น้ำกับแป้ง  ฝุ่นละอองในอากาศ  คอนกรีต  ตะกอนในน้ำ  ลอดช่องน้ำกะทิ  เป็นต้น แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

2.1 สารแขวนลอย  คือ ของเหลวที่มีอนุภาคของของแข็งขนาดเล็กแทรกอยู่  มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 10-4 เซนติเมตร  ซึ่งเป็นสารเนื้อผสมที่มีขนาดอนุภาคขนาดใหญ่  ทำให้สามารถมองเห็นส่วนผสมได้อย่างชัดเจน  ง่ายต่อการแยกออก เช่น  น้ำแป้ง  น้ำโคลน  เป็นต้น

 2.2. คอลลอยด์  คือ สารเนื้อผสมที่มีความกลมกลืน  มีขนาดอนุภาคเล็กกว่าสารแขวนลอยแต่ใหญ่กว่าสารละลาย  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  10-7 -10-4 เซนติเมตร เช่น   สบู่เหลว  โฟมล้างหน้า  นมสด  เป็นต้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s