สสาร (Matter)หมายถึง สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของเรา ซึ่งเราสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง 5 มีมวล มีรูปร่าง มีปริมาตร ต้องการที่อยู่และมีการเปลี่ยนแปลง มีทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 

สาร (Substance) หมายถึง “เนื้อของสสารที่นำมาศึกษาหรือสิ่งที่นำมาศึกษา”

สสารบางชนิดอาจประกอบด้วยสารเพียง 1 ชนิด หรือมากกว่า 1 ชนิดก็ได้

เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถใช้คำว่าสารแทนสสารได้

 สมบัติทางกายภาพ ( Physical Properties )      

        เป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิด  ซึ่งสามารถสังเกตได้ง่ายจากภายนอก  ได้แก่  สี  กลิ่น  รส  การละลาย  ความแข็ง  ลักษณะผลึก  สถานะ   จุดเดือด  จุดหลอมเหลว  ความหนาแน่น  การนำความร้อน  การนำไฟฟ้า  เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
       เป็นการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกี่ยวกับสมบัติกายภาพ โดยไม่มีผลต่อองค์ประกอบภายในและไม่เกิดสารใหม่  เช่น  การเปลี่ยนสถานะ  การละลายน้ำ  การนำไฟฟ้า  การนำความร้อน  เป็นต้น

สมบัติทางเคมี ( Chemistry Properties )        

        เป็นสมบัติของสารที่เกี่ยวข้อง กับองค์ประกอบภายในของสารที่แสดงออกมาให้เห็นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรือการเกิดปฏิกิริยาเคมี   โดยจะมีสารใหม่เกิดขึ้น ซึ่งสารใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีสมบัติแตกต่างไปจากเดิม  เช่น  การเป็นสนิม การติดไฟ  การเน่าของผัก ผลไม้ เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
         เป็นการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกี่ยวข้องกับสมบัติทางเคมี ซึ่งมีผลต่อองค์ ประกอบภายใน และจะมีสมบัติต่างไปจากเดิม นั่นคือ การเกิดสารใหม่ เช่น กรดไฮโดรคลอริกทำปฏิกิริยากับหินปูน แล้วเกิดสารใหม่ คือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น

Advertisements

One response »

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s