สถานะของสาร

มาตรฐาน

สถานะ หมายถึง ความเป็นอยู่ของสารในขณะที่สามารถสัมผัสได้

การจำแนกสารโดยใช้การจัดเรียงตัวของอนุภาคที่เป็นองค์ประกอบเป็นเกณฑ์  มี 3 สถานะ ดังนี้

       1. ของแข็ง (solid ; s) หมายถึง  สารที่มีขนาดและรูปร่างแน่นอน  เนื่องจากอนุภาคจะเรียงตัวและอยู่ชิดกันมาก  ยึดเหนี่ยวกันอย่างหนาแน่น ทำให้อนุภาคเคลื่อนไหวได้น้อยมาก   เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ยาก ปริมาตรคงที่ เช่น เหล็ก  ไม้ เงินเหรียญ  ทองคำ ถ่านไม้  เกลือ น้ำตาล  ก้อนหิน  เมล็ดพืช  ถ่านไฟฉาย  ยางรถยนต์  เป็นต้น       
      2. ของเหลว (liquid ; l) หมายถึง สารที่มีขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน เนื่องจากอนุภาคจะอยู่ห่างกันและไม่เป็นระเบียบ   ยึดเหนี่ยวกันอย่างหลวม ๆ เปลี่ยนแปลงรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุ  สามารถไหลได้ ปริมาตรคงที่  เช่น  น้ำ  นมสด  น้ำปลา  น้ำมันพืช  น้ำอัดลม  เครื่องดื่มชูกำลัง  เป็นต้น

      3. แก๊ส (gas ; g) หมายถึง สารที่มีขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน เนื่องจากอนุภาคอยู่ห่างกันมาก ฟุ้งกระจาย เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทุกทิศทางและไม่เป็นระเบียบ    ยึดเหนี่ยวกันน้อยมากและ  เปลี่ยนแปลงรูปร่างตามภาชนะ ไม่สามารถรักษารูปร่างและปริมาตรให้คงที่ได้ เช่น  อากาศที่บรรจุในลูกบอล   อากาศที่บรรจุในยางรถยนต์  ไฮโดรเจน ออกซิเจน เป็นต้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s